Racconti, Scrittori salentini

Menu male pe’ lle pinne (Quinta e ultima parte)

Racconto di Vincenzo d’Aurelio in cinque parti (leggi la quarta parte)

Pasquale Urso: Lavoro nel vicolo (Acquatinta)
Pasquale Urso: Lavoro nel vicolo (Acquatinta)

– “Ieu se tinia nnu frate cusì latru e ffarabbuttu m’era chiusa intru llu conventu de Lecce!”, ggiunse donn’Angela.

– “Ieu se tinia na’ soru cusì ffarabutta e bbrutta m’ia scusu sutta terra!”, tisse donn’Osvaldu. – “Ieu” – disse l’Ottaviu – “stia ttentu comu cuntu, invece, percè vui siti frati veramente!

– “Addiu ‘mpacciu!”, critau l’Osvaldu.

– “Puru pacciu è ffijata, ah!” – tisse ritennu donn’Angela – “e ttie pora fessa si ssciuta cu tte’ nnamuri de quistu fessa!”, fisse girannuse alla Furtunata.

L’Ottaviu pijau nna carta scritta a mmanu e ttisse:

– “Tata, donn’Angela, sta carta stia a ‘mmenzu lle carte vecchie ca tinimu de tant’anni. SSignuria, tata, nu ll’hai mai vista percé suntu le carte ca lu nonnu tinia pe’ lli cunti de casa e nu tt’annu ‘nteressatu, giustamente, percè sulu quannu è mmortu le spese su ttuccate a ttie. Sta carta stia piegata e ccucciata intru a tasca ta copertina. Sintiti cce scrisse lu pover’anima de lu nonnu Ottaviu ca iou ne portu lu nome:

 ‘Quannu muriu mujerama ieu era ‘ncora ggiovane. Fattu sta ca donna GGisella, mujere du Nicola Musi de Pinna, era bbeddha comu nna rosa. Maritusa, pareddhu, era sofferente de anni e a ggiurni paria nu caddhu autri paria propriu ca sta mmuria. Ddha pora fimmana iou la corteggiai e lla amai deveru tantu ma tutti ddoi sapinne ca a cosa nu pputia scire ‘nnanzi sia percé iddha era fimmana debbona reputazione e sia iou ca, puru se veduvu, nu pputia scire a rretu alle spusate. Ne vitimme tante fiate e, forse pe’ castigu de Diu pe’ ttantu piccatu, donna GGisella se ‘ncorse ca era incinta. Nu sapinne cc’erane ffare percé lu dannu era crossu e ppoi, a Gisella, nunn’ia utu fiji de lu Nicola e pe qquistu nu bbulia mancu bburtisce. Tinne scusa sta gravidanza pe ddoi misi e pe ffurtuna, Diu cu mme pirduna, lu Nicola muriu. Quannu se sippe ca era incinta, donna GGisella tisse ca na notte don NNicola lucidu comu nu mmai, forsi pe’ la lucidità ca te vene prima cu mmori, li era zzumpatu susu e ffattu lu rregalu. Tutti critira e lla cosa sciu ‘nnanzi sinu a qquannu nu ppartoriu na fimmaneddha settimina, se disse cusì cu qquadranne li cunti, e ca chiamau Angela. Ieu me sintia responsabbile de sta cosa e tante fiate ia dittu alla GGisella cu mme dice comu la putia iutare. Iddha dicia cu vau cu vvisciu la piccinna quannu ulia e cu sse ricorda ca se iddha ccappava gnenti ttuccava cu lla guarda. Manu mmanu ca la piccinna croscia, la uce de li cristiani aumentava e ccusì, cu evitamu cu sse cunta, iou e la GGisella nu nne vitimme cchiui. Stesi fiaccu fiaccu ma pe llu bene da vagnona e de famijie me purtai su e spaddhe stu dulore. Versu li dece anni mannai l’arciprete, don Savinu, cu ddiecimila ducati a ddonna GGisella cu ppozza a vagnona tinire nna dote comu se deve. Li scrissi a ddonna GGisella nu bbijettu ddhunca li chiesi cu sse face nnu stemma cu nna pinna, ca iou llevai de e sei mei ca tinia, a ssignificare ca na parte de mie, de lu core meu, stia ddhai. E ccusì fose percè lu stemma se ‘mpise quarche mmese dopu. L’urtima fiata ca aggiu vistu la GGisella è quannu è mmorta e ppenzu ca nu ppassa mutu e ttocca puru a mmie. Osvaldu, se si statu capace cu ttroi sta lettera, sappi ca l’aggiu scusa percé nu bboiu cu ssoffri pe lle dicerie da ggente ca te ponnu tire ca iou era nu nnobile buttaniere ca scia a ‘rretu alle spusate. L’aggiu fattu puru pe’ ll’Angela percé li cristiani già dicinne ca mammasa s’era ‘mputtanuta dopo a morte de lu Nicola. Ciuveddhi putia sapire comu stinne le cose e pe’ qquistu nu s’era mai ddire ca iddha era fija de puttana quannu invece la GGisella era nnu fiuru soave e pprofumatu. Fosera le circostanze e iou quiddhu ca cumbinai tuttu. Se put’essere, tilli all’Angela ca si (sì) fraisa e scordete e llitigate de famija percè nui nu’ ssimu cchiù SSanti de l’autri. Dilli puru ca iou li chiedu scusa pe ll’amore can nu ll’aggiu pututu dare. Ulitive bbene percè, nu bbe lu scurdati mai, tutti ddoi siti parte de mie’.

  don Ottavio Pennacchio,  Marchese di Francavilla e Sant’Isidoro.

Dopu ca l’Ottaviu ia spicciatu de leggire sta lettera se ‘ncorse ca donn’Angela chiangia cu lu sannucchio e don Osvaldu era scuppatu su a seggia e se tinia a capu. A Furtunata stia ddhai citta cu l’occhi perti. Tuttu de paru don Osvaldu tisse:

– “Che pampaciune su statu! Pe’ tant’anni taggiu castimata e priata a morte e tie invece si soru mea. Soru mea!”.

– “Frate meu, puru ieu t’aggiu castimatu e s’ia pututu t’ia puru nvelenatu e invece guarda e bbiti!”, rispuse donn’Angela.

Tutti e doi se guardara a ‘nfacce ritti intru l’occhi e se ‘mbrazzara chiangennu e dicennuse scusa mentre l’Ottaviu pijau la Furtunata e se la strinse a ‘mpiettu. Intantu trasiu intru la stanza donna Teresa ca vista dha scena se mintiu cu crita:

– “ C’è succede? Siti tutti mpacciuti! Tie te ‘mbrazzi cu la strega e ti autru te mbrazzi cu la fija! Pora a mie!”.

– “Nu tre preoccupare mamma, nu simu ‘mpacciuti e mo te spiegamu tuttu”, rispuse subbitu l’Ottaviu.

Dopu ca a donna Teresa li tissera comu stinne le cose puru iddha capiu ca l’amore tra frati è na cosa ca te porta cu bbiti lu cristianu in modu diversu e cu lu piji pe’ comu ete puru percè lu sangu nu’ se pote fare acqua. Dopututtu maritusa nunn’era meju de donn’Angela e pe’ quistu puru iddha se calmau e stese ddhai cu li guarda e cu li sente.

L’Ottaviu se girau a sirasa e tisse:

– “Tata te presentu la zita mea e speru cu lu cunsensu de signuria cu la pozzu spusare a maggiu”.

– “ Fija mea vei qquai” – e don Osvaldu se la ‘mbrazzau baciannula a ‘nfrunte– “Iou me scusu cu ttie e ccu ddonn’Angela pe qquiddhu ca v’aggiu fattu e speru allu perdunu vosciu. Iou fiji mei ve bbenedicu e acconsentu a ste nozze se sorma è dd’accordu”.

– “Ottaviu” – disse donn’Angela – “iou comu patrita me scusu pe’ llu male ca v’aggiu ulutu, ma vui sapiti ca la fessagginità purtroppu te scurisce l’occhi. Iou acconsentu a ste nozze e nnu bbiciu l’ura, se lu Patreternu ole, cu ttegnu a ‘mbrazzi nnu nipute”.

Donna Teresa se ‘ncucchiau a ddon Osvaldu, lu cuardau intru ll’occhi e lli tisse:

– “Cu ttie n’aggiu viste de cotte e tte crude ma ci critia mai a qquistu ca sta ssuccede? Su ccuntenta però”, e se ‘mbrazzau lu marchese strittu strittu.

– “Teresa perduname “, e l’Osvaldu la bbaciau a n’frunte.

L’Ottaviu tisse:

– “ Cu llu stemma comu la mintimu?”.

– “ Lu stemma? Ce ffurmine me ne futte de le pinne!”, tisse don Osvaldu.

– “ Si, tene raggione fraima! E pinne nu le pinzamu minimamente dopu stu bbell’eventu”, ggiunse donn’Angela.

– “E nno!” – tisse donna Teresa – “forse nunn’iti capitu ca cu stu matrimoniu lu stemma torna comu era prima percé se ggiungimu la pinna de donn’Angela a le cinque nosce significa ca nne tinimu sei. Propriu comu ddhe sei originarie. Puru li ciucci l’iane pensata sta cosa e ffijuma ve la ffattu capire ma, comu se dice, u fiju mutu a mamma soa lu capisce!”.

– “GGiustu mamma” – rispuse l’Ottaviu – “è ppropriu quistu lu significatu de lu stemma de sta famijia. Tutte le pinne stannu ttaccate cu ddicune ‘unione’ e lle pinne su qquiddhe de na culomba e nno de nu picciune. Propriu ddha culomba dellu Spiritu Santu ca porta pace. Io ve dicu ca osci, quannu tutti gguardane ddhu stemma ponnu dire: ‘Na’ famija unita e ssempre an pace tra dde iddhi’”.

Don Osvaldu, la Furtunata, donn’Angela e ddonna Teresa scattarisciara le mani e sse ‘mbrazzara tra ffiji, frati e ssocre. Donna Teresa tisse:

– “Sciamu allu prete cu lli dicimu de stu fidanzamentu e ccu se prepara pe’ lu matrimoniu a mmaggiu!”.

Li ddoi vagnoni se gguardara a ‘nfacce e ritennu tissera:

– “Veramente ggià lu sape!”

– “Eh santi preti! Tisse bbonu lu prete Papacaliazzu … fanne comu iou dicu e nno iou comu fazzu!, tisse donn’Angela ritennu e ccontinuannu cu sse gguarda cu llu frate, la caniata e li zziti.

Sta fiata però se ccuardanne pronti cu sse zzumpane susu e cu ffannu festa e iane capitu ca nu ss’ave chiamare mai latru u fiju de l’autri o puttana la fija, percé nu’ ssai mai cce-nca la vita te riserva. Ma l’insegnamentu era puru ca tocca ppenzi sempre qua ca quiddhu ca tei de fronte a ttie, pe qquantu pozza essere, è ffrate tou, cusì comu Cristu tice, e pe’ qquistu ttocca, comunque, cu llu rispetti. Capira puru ca cu ttei nnu’ stemma è ddeveru difficile percè quistu nu bbole ddice nobbile a ssordi ma nobbile innanzitutto de spiritu e st’urtima cosa è deveru pe ppicca cristiani.


Ringrazio vivamente Titti De Simeis per la pazienza avuta, per i consigli datemi e per la correzione del testo.

Vincenzo D’Aurelio

Maglie 27/04/2011

7 pensieri su “Menu male pe’ lle pinne (Quinta e ultima parte)”

 1. …finale in stile scarpettiano.autentico coup de theatre in perfetta sintonia narrativa con le parti precedenti.L’Osvaldo e la “sorella” sembrano usciti dalla penna di Marotta,tanto è il gioco di “spinte teatrali” a cui sono sottoposti dagli eventi.Bello l’uso del dialetto magliese quale vestito ideale della “comedie”.Mi è piaciuto.un milione di volte,Vincenzo…

  "Mi piace"

 2. Caro Lele,
  tanto apprezzamento per un esercizio di scrittura… e chi si aspettava mai una così generosa critica? Sono veramente imbarazzato … e pensare che credevo fosse una schifezza. Spero che qualcuno legga questo racconto e chissà, fare di esso una commedia per rallegrare le nostre serate. Grazie Lele!

  "Mi piace"

   1. Caro Gianfranco, io non sto capendo niente… Protopapa, Scarpetta, Shakespeare (vedi? non so nemmeno come si scrive!) ecc… Niente di tutto ciò è solo un racconto nel quale ho voluto metterci dentro fantasia e qualche nozione di araldica. Il resto è stato solo un colpo di “lato B”. Salutissimi 🙂

    "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...